Sục V lít CO2 đktc vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục V lít CO2 (đktc)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 thì thu được 19,7 gam kết tủa (TN1). Mặt khác, sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH thì thu được 39,4 gam kết tủa (TN2). Giá trị của V và a tương ứng là: A. 6,72 và 0,1. B. 5,6 và 0,2. C. 8,96 và 0,3. D. 6,72 và 0,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi dùng lượng CO2 như nhau (b mol) nhưng lượng kết tủa thu được lại khác nhau nên trong TN1 kết tủa đã bị hòa tan. TN1: nBaCO3 = 0,1 —> nBa(HCO3)2 = a – 0,1 Bảo toàn C —> 2(a – 0,1) + a = b (1) TN2: nBaCO3 = 0,2 Nếu Ba2+ kết tủa hết —> a = 0,2 (1) —> b = 0,3 —> V = 6,72 lít Nếu Ba2+ chưa kết tủa hết —> Dung dịch còn lại chứa Ba2+ (a – 0,2), Na+ (a) và HCO3- (b – 0,2) Bảo toàn điện tích: 2(a – 0,2) + a = b – 0,2 (2) (1)(2) —> Vô nghiệm, loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP