Hòa tan hoàn toàn 10 8 gam Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 10...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam Fe và FexOy vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là: A. 0,8. B. 1,2. C. 1,1. D. 0,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp thành Fe (u) và O (v) —> 56u + 16v = 10,8 Bảo toàn electron: 3u = 2v + 0,05.3 —> u = v = 0,15 Bảo toàn điện tích —> nNO3- (muối) = 3u = 0,45 Bảo toàn N —> nHNO3 phản ứng = 0,45 + 0,05 = 0,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP