Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M thu được dung dịch Y và 32,55 gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là: A. 24 gam. B. 27 gam. C. 30 gam. D. 36 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí X là SO2 Dung dịch kiềm chứa Ba(OH)2 (0,2 mol) và KOH (0,2 mol) nBaSO3 = 0,15 Y + NaOH tạo thêm kết tủa nên Y chứa Ba2+ và HSO3- —> Y không chứa SO32- và OH-. Y gồm Ba2+ (0,2 – 0,15 = 0,05), K+ (0,2), bảo toàn điện tích —> nHSO3- = 0,3 Bảo toàn S —> 2nFeS2 = nBaSO3 + nHSO3- —> nFeS2 = 0,225 —> mFeS2 = 27

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP