Tiến hành 2 thí nghiệm: TN1: cho x...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành 2 thí nghi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành 2 thí nghiệm: TN1: cho x mol ZnCl2 tác dụng với 120 ml dung dịch KOH 1M tạo thành m gam kết tủa. TN2: cho x mol ZnCl2 tác dụng với 420 ml dung dịch KOH 1M tạo thành 1,5m gam kết tủa. Giá trị của x là: A. 0,1 B. 0,15 C. 0,2 D. 0,25 ngotrang271 trả lời 05.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nhận xét: TN2 dùng lượng KOH nhiều gấp 3,5 lần TN1 nhưng lượng kết tủa chỉ tăng 1,5 lần nên TN1 chưa kết tủa hết Zn2+ và TN2 đã kết tủa hết Zn2+ sau đó hòa tan trở lại một phần. TN1: 0,12 = 2m/99 TN2: 0,42 = 4x – 2.1,5m/99 —> x = 0,15 và m = 5,94

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP