Cho a gam Mg vào 100 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a gam Mg vào 100...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a gam Mg vào 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M và CuSO4 3M, thu được 21,9 gam hỗn hợp chất rắn gồm hai kim loại. Giá trị của a là A. 14,4 B. 21,6 C. 13,4 D. 10,8

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAl3+ = 0,2 và nCu2+ = 0,3 Chất rắn gồm 2 kim loại —> Cu (0,3) và Al m rắn = 21,9 —> nAl = 0,1 —> nAl3+ phản ứng = 0,1 Bảo toàn electron: 2nMg = 3nAl3+ pư + 2nCu2+ —> nMg = 0,45 —> a = 10,8

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP