Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được hỗn hợp gồm 2 khí CO2 và NO2 (sp khử duy nhất) có tỉ khối hơi so với hidro bằng 22,909. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tự chọn 1 mol hỗn hợp, trong đó có a mol FeS và b mol FeCO3 —> a + b = 1 (1) nCO2 = b Bảo toàn electron: nNO2 = 9a + b —> m khí = 44a + 46(9a + b) = 2.22,909(b + 9a + b) —> a = b = 0,5 —> %FeS = 43,14%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP