Đốt cháy hoàn toàn một amin X bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một amin X bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giá thiết rằng không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,4; nH2O = 0,7 và nN2 = 3,1 Bảo toàn O —> nO2 = 0,75 —> nN2 trong không khí = 4nO2 = 3 —> nN2 sản phẩm cháy = 3,1 – 3 = 0,1 nC = nCO2 = 0,4 nH = 2nH2O = 1,4 nN = 2nN2 = 0,2 —> C : H : N = C2H7N Số đồng phân: CH3-CH2-NH2 CH3-NH-CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP