Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH : A. bằng 0. B. lớn hơn 7. C. nhỏ hơn 7. D. bằng 7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O ⇒ Dung dịch thu được chứa Na2CO3 tạo dung dịch bazơ (ion Na + có tính trung tính, còn ion CO3 2– có tính bazơ)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP