Hòa tan hoàn toàn 0 81 g kim...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hoàn toàn 0,81 g kim loại M (...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hoàn toàn 0,81 g kim loại M (hóa trị n) vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu ñược 1,008 lít (đktc) khí SO2. Kim loại M là : A. Be. B. Al. C. Mn. D. Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B. 2M + 2nH2SO4 → M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O

⇒ M = 9n ; n = 1, 2, 3 ⇒ M = 27 (Al)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP