Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu được hai...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu đượ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu được hai chất hữu cơ A, B hơn kém nhau một nhóm -NO2. đốt cháy hoàn toàn 2,34 g hỗn hợp A và B tạo thành CO2, H2O và 255,8 ml N2 (đo ở 27 oC và 740 mmHg). A và B là: A. nitrobenzen và o-đinitrobenzen B. nitrobenzen và m-đinitrobenzen C. m-đinitrobenzen và 1,3,5-trinitrobenzen D. o-ñinitrobenzen và 1,2,4-trinitrobenzen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1,083. Vậy A có công thức phân tử là :

. chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP