Xementit phản ứng với dung dịch HNO3 đặc...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Xementit phản ứng với dun...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Xementit phản ứng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng), theo phương trình : Fe3C + HNO3 → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + H2O Số mol HNO3 cần để hòa tan hoàn toàn 0,01 mol Fe3C là : A. 0,01 mol. B. 0,09 mol. C. 0,16 mol. D. 0,22 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP