Số đồng phân cấu tạo mạch hở bền...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Số đồng phân cấu tạo mạch hở, bền,...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Số đồng phân cấu tạo mạch hở, bền, của ancol có cùng công thức phân tử C3H6O bằng : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A.Cấu tạo duy nhất: CH2=CH–CH2OH

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP