Hòa tan m gam bột Al vào lượng...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hòa tan m gam bột Al...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hòa tan m gam bột Al vào lượng dư dung dịch hỗn hợp của NaOH và NaNO3, thấy xuất hiện 6,72 L (đktc) hỗn hợp khí NH3 và H2 với số mol bằng nhau. Khối lượng m bằng : A. 6,75 gam. B. 7,59 gam. C. 8,10 gam. D. 13,50 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Al + 3H2O + NaOH → Na[Al(OH)4] + 3/2H2

8Al + 3NaNO3 + 5NaOH + 18H2O → 8Na[Al(OH)4] + 3NH3

nH2=nNH3=1/2.6,72.22,4=0,15 MOL

⇒ m = 0,5 × 27 = 13,5 (gam)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP