Cho công thức chất A là C3H5Br3 Khi...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho công thức chất A là C3H5Br3. K...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho công thức chất A là C3H5Br3. Khi A tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo một hợp chất tạp chức của rượu (ancol) bậc hai và anđehit. CTCT của A là : A. CH2Br–CH2–CHBr2 B. CH3–CHBr–CHBr2 C. CH3–CBr2–CH2Br D. CH3–CH2–CBr3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B CH3–CHBr–CHBr2 + 3NaOH → CH3CH(OH)CHO + 3NaBr + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP