Tên gọi của amino axit nào dưới đây...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Tên gọi của amino axit nào dưới...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng ?

A. H2N–CH2–COOH (glixerin hay glixerol)

B. CH3-CH(CH2)- COOH (anilin)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C.A. glixin ; B. alanin và D. axit glutamic

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP