Tính lượng I2 hình thành khi cho...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại . Tính lượng I2 hình thành khi cho du...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

. Tính lượng I2 hình thành khi cho dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,3 mol KI. A. 0,10 mol B. 0,15 mol C. 0,20 mol D. 0,40 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

2KI + 2FeCl3 → I2 + 2FeCl2 +2KCl

0,3 0,2

0,2 0,2

0,1 0 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP