Hòa tan hoàn toàn 7 68 gam kim...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam kim loại M...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam kim loại M (hóa trị n) vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 1,792 L (đktc) khí NO. Kim loại M là : A. lưu huỳnh (S) B. sắt (Fe) C. đồng (Cu) D. kẽm (Zn)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. 3M + 4nHNO3 → 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O

⇒ M = 32n ; n = 1, 2, 3 ⇒ M = 64 (Cu)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP