để điều chế được 1 tấn polietilen hiệu...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime để điều chế được 1 tấn polietilen...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

để điều chế được 1 tấn polietilen (hiệu suất phản ứng bằng 80%) cần khối lượng etilen (đktc) bằng :

A. 1,25 tấn. B. 0,80 tấn. C. 2,00 tấn. D. 1,80 tấn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP