Ion Ag + dù nồng độ rất nhỏ...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Ion Ag + (dù nồng độ rất nhỏ 10 -10 m...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Ion Ag + (dù nồng độ rất nhỏ 10 -10 mol/L) có khả năng sát trùng, diệt khuẩn là vì ion Ag + :

A. có tính oxi hóa mạnh B. có tính khử mạnh C. có tính axit mạnh D. có tính bazơ mạnh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP