Chất nào dưới đây có thể được sử...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất nào dưới đây có thể được sử d...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất nào dưới đây có thể được sử dụng để phân biệt glucozơ và fructozơ ?

A. dung dịch Br2 B. Cu(OH)2/NaOH C. dung dịch NaHSO3 D. dung dịch AgNO3/NH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP