Hòa tan 9 4 gam đồng bạch hợp...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan 9,4 gam đồng bạch (hợp kim Cu...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan 9,4 gam đồng bạch (hợp kim Cu-Ni, giả thiết không có tạp chất khác) vào dung dịch HNO3 loãng dư. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,09 mol NO và 0,003 mol N2. Phần trăm khối lượng Cu trong hợp kim bằng :

A. 74,89% B. 69,04% C. 27,23% D. 25,11%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A.

Cu → Cu2+ + 2e –

x 2x

Ni → Ni 2+ + 2e –

y 2y

N+5+3e- ->N+2

0,27 0,09

N+5+5e- ->N0

0,03 0,006

ta có hpt (1)64x+59y=9,4

(2)x+y=0,15

=>x = 0,11 ; y = 0,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP