Cho dãy chuyển hóa điều chế ancol etylic...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho dãy chuyển hóa điều chế ancol ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho dãy chuyển hóa điều chế ancol etylic : Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. X là C6H12O6 (glucozơ) B. Y là CH2=CH2 C. Z là CH3CH=O D. T là CH3CH2Cl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C.

X là C2H4 ; CH2=CH2 + HOH→ ( H+) CH3CH2OH

Y là C2H5Cl ; CH3CH2Cl + NaOH → C2H5OH + NaCl

Z là CH3CHO ; CH3CHO + H2 → (Ni,to) CH3CH2OH

T là C6H12O6 ; C6H12O6 (men )→ 2C2H5OH + 2CO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP