Hòa tan một hỗn hợp bột kim loại...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan một hỗn hợp bột kim loại có c...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan một hỗn hợp bột kim loại có chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được bằng : A. 21,6 gam B. 43,2 gam C. 54,0 gam D. 64,8 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

0,1 0,2 0,1 0,2

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

0,1 0,2 0,2

sau hai phản ứng Ag+ vẫn còn 0,5 – (0,2 + 0,2) = 0,1 mol nên có phản ứng

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

0,1 0,1 0,1

⇒ mchất rắn = mAg = (0,2 + 0,2 + 0,1) × 108 = 54 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP