Công thức hóa học thu gọn của metyl...

Chương 1: Este - Lipit Công thức hóa học thu gọn của metyl axetat là ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Công thức hóa học thu gọn của metyl axetat là
A. CH3COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP