Tiến hành các thí nghiệm sau: a Sục...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3.

(b) Cho nước Br2 vào dung dịch glucozơ.

(c) Dẫn hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(d) Đun nóng triolein trong dung dịch NaOH loãng.

(e) Cho lòng trắng trứng vào dung dịch HCl loãng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các thí nghiệm có xảy ra pư oxh khử là: b,c

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP