Ở điều kiện thích hợp axit acrylic tác...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Ở điều kiện thích hợp, axit acryli...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Ở điều kiện thích hợp, axit acrylic tác dụng với các chất trong dãy nào sau đây?

A. C2H5OH, CaCO3, nước Br2, NaCl. B. Na, Na2CO3, C2H4(OH)2, CH3NH2.

C. NaHCO3, CH3NH2, nước Br2, Cu. D. CH3OH, H2, NaHCO3, C6H5OH (phenol)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP