Hợp chất hữu cơ nào sau đây khi...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hợp chất hữu cơ nào sau đây khi đố...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hợp chất hữu cơ nào sau đây khi đốt cháy thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1 : 1 là

A. CH3COOC2H3. B. Gly-Ala. C. HOOC-COOH. D. HOCH2-CH2OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B vì Gly-Ala có CT là C5H10N2O3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP