Cho các chất : axit glutamic saccarozơ metylamoni...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất : axit glutamic, sacc...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất : axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất tác dụng với NaOH gồm: axit glutamic, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, gly-gly

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP