Hợp chất hữu cơ X có công thức...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hợp chất hữu cơ X có công thức phâ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là
A. CH3COOCH2CH2OH. B. HCOOCH2CH2CH2OH.
C. CH3CH(OH)CH(OH)CHO. D. HCOOCH2CH(OH)CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP