Dãy các polime đều có khả năng phản...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Dãy các polime đều có khả năng ph...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Dãy các polime đều có khả năng phản ứng với dung dịch natri hiđroxit là
A. Nilon – 6, polietilen, nilon – 6, 6. B. Tơ lapsan, tinh bột, nilon – 7.
C. Nilon – 6, nilon – 7, tơ lapsan. D. Tơ olon, caosu buna, poli(vinyl clorua).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP