Cho các dung dịch chứa các chất sau:...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho các dung dịch chứa các chất...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho các dung dịch chứa các chất sau: metylamin, glyxin, anilin, lysin, axit glutamic. Số dung dịch làm quì tím chuyển sang màu xanh là
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D ( metylamin, lysin)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP