Ion nào sau đây có tính oxi hóa...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu n...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?
A. Fe2+
B. Ag+

C. Cu2+

D. Fe3+

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP