Số liên kết peptit trong Gly – Al...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Số liên kết peptit trong Gly – ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Số liên kết peptit trong Gly – Al – Val – Phe – Gly là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP