Sản phẩm tạo thành khi cho metylamin tác...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Sản phẩm tạo thành khi cho mety...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Sản phẩm tạo thành khi cho metylamin tác dụng với axit sunfuric là
A. CH3NH3Cl. B. CH3NH3SO4. C. (CH3NH3)2SO4. D. (CH3)2SO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP