Hỗn hợp rắn X gồm Al Fe2O3 và...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu c...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch
A. NaOH (dư). B. HCl (dư). C. AgNO3 (dư). D. NH3(dư).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B vì

A NaOH không pư với Cu, Fe2O3

C Fe2O3 không pư với AgNO3

D NH3 không pư với cả 3 chất trên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP