Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư, s...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng thu được dung dịch X. Chất tan trong X là
A. Fe(NO3)2, AgNO3. B. Fe(NO3)3, AgNO3. C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP