Quặng boxit được dùng để sản xuất kim...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Quặng boxit được dùn...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?
A. Al. B. Cu. C. Na. D. Mg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A vì quặng boxit có chứa Al2O3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP