Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhâ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ axetat. C. Tơ tằm. D. Tơ capron.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP