Trong số các chất dưới đây chất có...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Trong số các chất dưới đây, chất c...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Trong số các chất dưới đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. C2H5OH. B. HCOOCH3. C. CH3COOH. D. CH3CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP