Phát biểu nào sau đây sai? A Hàm...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Phát biểu nào sau đây sai...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hàm lượng cacbon trong thép cao hơn trong gang.
B. Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, dẫn nhiệt tốt.
C. Quặng pirit sắt có thành phần chính là FeS2.
D. Sắt(III) hiđroxit là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP