Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Để làm mềm nước có t...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu có thể dùng dung dịch nào sau đây?
A. CaCl2. B. Na2CO3. C. Ca(OH)2. D. KCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP