Hai polime nào sau đây được điều chế...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Hai polime nào sau đây được điều ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Hai polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Polietilen và nilon-6,6. B. Nilon-6,6 và poli(etylen terephtalat).
C. Tơ nitron và poli(vinylclorua). D. Thủy tinh hữu cơ và poli(vinylclorua).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP