Chọn câu trả lời đúng? A Dầu ăn...

Chương 1: Este - Lipit Chọn câu trả lời đúng? A. Dầu ăn và mỡ bôi trơ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chọn câu trả lời đúng?
A. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
B. Chất béo không tan trong nước nhẹ hơn nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ.
C. Chất béo là trieste của glixerol với axit.
D. Chất béo là chất rắn không tan trong nước

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP