Phương pháp thích hợp điều chế kim loại...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phương pháp thích hợp điều chế kim lo...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2. B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
C. điện phân dung dịch CaCl2. D. điện phân CaCl2 nóng chảy.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP