Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol hỗn...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH4, C2H4, C4H10 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Số mol của ankan và anken trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:
A. 0,09 và 0,01. B. 0,08 và 0,02. C. 0,02 và 0,08. D. 0,01 và 0,09.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n ankan = nH2O - nCO2 =009

Vậy n anken =0,01

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP