Để trung hòa 40 ml dung dịch HCl...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Để trung hòa 40 ml dung dịch HCl 0,...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Để trung hòa 40 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là
A. 0,4. B. 0,3. C. 0,1. D. 0,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Để trung hòa cần nH+= nOH- =0,004

Vậy x= 0,4

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP