Chất nào sau đây thuộc loại đipeptit? A...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Chất nào sau đây thuộc loại đip...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?
A. H2NCH2CH2COCH2COOH. B. H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH.
C. H2NCH2CH2CONHCH2CH2COOH. D. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP