X là este có công thức phân tử...

Chương 1: Este - Lipit X là este có công thức phân tử C5H10O2. Biết X...

0
Chương 1: Este - Lipit

X là este có công thức phân tử C5H10O2. Biết X tác dụng được với dung dịch AgNO3
trong NH3 thu được kết tủa Ag. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?
A. 4. B. 6. C. 8. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X là este no đơn chức và có khả năng tham gia pư tráng gương

Vậy X có dạng HCOOC4H9 ( C4H9 có 4đp)

CHọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP