Đun nóng hỗn hợp gồm 4 6 gam...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng hỗn hợp gồm 4,6 gam ancol etylic và 9...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng hỗn hợp gồm 4,6 gam ancol etylic và 9 gam axit axetic (với H2SO4 đặc làm xúc tác). Biết hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng este thu được là
A. 6,6 gam. B. 8,8 gam. C. 13,2 gam. D. 9,9 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n ancol= 0,1

n axit = 0,15

Vậy axit dư tính theo ancol

m este = 0,1 x 88 x75%= 6,6

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP