Cho các phát biểu sau: 1 Chất béo...

Chương 1: Este - Lipit Cho các phát biểu sau: (1) Chất béo là trieste...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các phát biểu sau:
(1) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
(2) Ở nhiệt độ phòng, (C17H33COO)3C3H5 là chất rắn.
(3) Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.
(4) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu đúng gồm cos1,3

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP